MANUÁLNÍ LÉČBA

Při manipulační a mobilizační terapii se navrací hybnost periferních kloubů a páteře manuální technikou do správného postavení. Nejčastěji se používá u funkčních kloubních blokád, které jsou bolestivé, omezují pohyb a vedou ke svalových spasmů atd. Cílem ošetření je uvolnění pohybového segmentu, obnova vůle kloubů, ale i úprava svalového napětí a ošetření tzv. spouštěcích bodů. Manipulační terapie a mobilizace jsou metodou reflexní terapie. Terapie nachází své uplatnění u poruch funkce pohybového aparátu, ať už se jedná o blokádu periferních kloubů či blokádu v oblasti páteře. Manipulační léčba není žádným „nováčkem“. Kořeny této velmi účinné terapie šahají již do prvního století př. n. l., kdy ji uplatňovali především lidoví léčitelé, kteří pomáhali navracet hybnost páteře a kloubů tak, že po zádech nemocných nechali šlapat malé děti. Vědecky se potvrzuje naše víceméně intuitivní přesvědčení, že manuální medicína zdaleka není jen léčbou doplňkovou, nýbrž že v mnohých případech je léčbou, která může nemocnému opravdu pomoci a vyléčit ho ad integrum. Maniulační léčba v myoskeletální medicíně.
Vyjmenovat lékařské obory, v nichž má manuální medicína svoji nezastupitelnou úlohu, by znamenalo uvést všechny klinické oblasti. Zájem o manuální medicínu stoupá v posledních letech spolu s tím, jak dokonaleji rozpoznáváme a léčíme funkční poruchy muskuloskeletálního systému a jak lépe chápeme strukturální podstatu funkčních změn.

Zakladatel: Prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc., je jednou z nejvýznamnější osobností v oblasti české rehabilitace. Byl spoluzakladatelem tzv. Pražské školy rehabilitace a zakladatelem moderní funkční diagnostiky a myoskeletální medicíny v ČR. V padesátých letech působil 13 let pod vynikajícím českým neurologem prof. akademikem Kamilem Hennerem. Publikoval přes 200 původních prací. Jeho publikace o manipulační léčbě je přeložena do osmi světových jazyků a je brána jako mezinárodní učebnice manuálních technik v rehabilitaci a je nositelem našeho nejvyššího vojenského vyznamenání „Zlatý kříž ČSR“ za svoje působení v čs. armádě.

Objednejte se zde
POUZE PO ODESLÁNÍ FORMULÁŘE NÍŽE

Vstupní dotazník