VSTUPNÍ KONZULTACETATO PROCEDŮRA JE POVINNÁ PRO VŠECHNY SLUŽBY Po vyplnění vstupního formuláře je dalším krokem pro přijetí pacienta... vstupní konzultace, kde se terapeut seznamuje s problémy pacienta-klienta a to jak psychosomatickými, tak fyzickými.DOPORUČUJEME Seznamte se nejprve s námi poskytovanými službami a s ceníkem. Jsme soukromé fyzioterapeutické zařízení, které nespolupracuje se zdravotními pojišťovnami a díky tomu vás můžeme přijmout do péče mnohem dříve, než pojišťovnou hrazené zdravotní zařízení a nabídnout tak mnohem kvalitnější a komplexnější péči a individuální přístup založený na více než dvacetileté praxi.

Vyplnit vstupní zdravotní dotazník viz níže. Vaše informace nám tak pomohou seznámit se s vašimi zdravotními potížemi a délkou jejich trvání.

Vyplnění vstupního formuláře není podmínkou pro přijetí pacienta, nicméně vás o to žádáme ve vašem vlastním zájmu.

Vstupní konzultace, kde se terapeut seznamuje s problémy pacienta - klienta (i na základě vámi zaslaných dat ze vstupního dotazníku) a to jak psychosomatickými, tak fyzickými. Žádáme vás, přineste si s sebou lékařské zprávy, pomohou nám lépe posoudit váš zdravotní stav a určit následnou terapii. Doporučení od lékaře u nás nejsou podmínkou pro přijetí k rehabilitaci.

Pro fyzioterapii není nutné žádné speciální oblečení, terapie většinou probíhá ve spodním prádle, některá např. přístrojová terapie probíhá i v oděvu.

Při návštěvě našeho zařízení nás neprodleně informujte o následujících možných kontraindikacích (dle zvolené terapie):

• Těhotenství
• Pacemaker (elektrokardiostimulátor)
• Veškeré voperované implantáty
• Krvácivé stavy
• Menstruační krvácení
• Novotvary, tumory
• Těžké septické stavy
• Horečnaté stavy
• Aktivní TBC
• Mykotická onemocnění v místě aplikace
• Záchvatová nervová onemocnění
• Akutní virová a bakteriální onemocnění
• Hyperfunkce štítné žlázy
• Neznámé bolesti
• Neurčená diagnóza
• Rozpor s odborně určeným léčebným postupem
• Přímé svícení do očí (platí při aplikaci polarizovaného světla)
• Zvláštní pozornost je při aplikaci třeba věnovat pacientům s hypotenzí (nebo sklony k ní) a hypertenzí
• Při subjektivních obtížích je preventivně doporučeno přerušit aplikaci
• Při psychických poruchách a užívání psychofarmak

Objednejte se zde
POUZE PO ODESLÁNÍ FORMULÁŘE NÍŽE

Vstupní dotazník